KRĄŻNIKI GŁADKIE Ø159

  Krazniki gladkie 88.9 108 133 159

WYMIAR [mm] Współpraca z łożyskiem Symbol rolki
a b L1 L2 L3 c
159 30 160 168 192 22 6206 KG229
200 208 232 KG230
250 258 282 KG231
315 323 347 KG232
380 388 412 KG233
465 473 497 KG234
500 508 532 KG235
530 538 562* KG236
600 608 632* KG237
670 678 702* KG238
750 758 782* KG239
900 908 932* KG240
950 958 982* KG241
1000 1008 1032* KG242
1150 1158 1182* KG243
1400 1408 1432* KG244

* - dla krążników powrotnych dopuszcza się wymiar L3 +20 mm