RODZAJE WYKONYWANYCH KOŃCÓWEK WAŁKÓW:

Końcówka dwu frezowana                                   koncowka jedno frezowana                            koncowka girlandowa

    

             Końcówka dwu frezowana          Końcówka jedno frezowana           Końcówka girlandowa

koncowka gwintowana zewnetrzna       koncowka gwintowana wewnetrzna    koncowka o zmniejszonej srednicy oski

                Końcówka gwintowana         Końcówka gwintowana         Końcówka o zmniejszonej

                         zewnętrzna                         wewnętrzna                           średnicy ośki