SPOSOBY ŁĄCZENIA TAŚM TRANSPORTUJĄCYCH

RODZAJE POŁĄCZEŃ

Wybór rodzaju połączenia jest uzależniony od typu taśmy oraz jej warunków pracy

Decydującymi kryteriami przy wyborze są oprócz niezawodności połączenia, również jego elastyczność, czas wykonywania oraz możliwości montażu taśmy na przenośniku

Taśmy można łączyć na gorąco za pomocą specjalnych pras grzewczych lub mechanicznie stalowymi spinkami

 

RODZAJE POŁĄCZEŃ ZGRZEWANYCH


polaczenia klejone


1)  Połączenie na zakładkę - stosowane głównie dla taśm 2 i 3 przekładkowych z powłokami  z tworzyw o podwyższonej twardości. Ze względu na stosowanie kleju jest to połączenie mało elastyczne

2)  Połączenie w klin - stosowane głównie dla taśm filcowych

3)  Połączenie w podwójne zęby - właściwości podobne jak w przypadku pojedynczych zębów. Stosowane przy taśmach 2 i 3 przekładkowych pracujących w trudnych warunkach

4)  Połączenie w zęby - spełnia najwyższe wymagania zachowania jednolitej grubości taśmy. Jest to najbardziej elastyczne połączenie wymagane w taśmach pracujących na bardzo małych rolkach. Jest łatwe ii szybkie w wykonaniu dzięki czemu stało się najczęściej wykonywanym połączeniem dla większości taśm. Standardowe dla taśm 1 i 2 przekładkowych

POŁĄCZENIA MECHANICZNE

 

W przypadku gdy jest wymagany szybki demontaż taśmy lub konstrukcja przenośnika nie pozwala na montaż sklejonej taśmy  najczęściej stosuje się połączenia mechaniczne

polaczenia mechaniczne

Więcej informacji w zakładce Połączenia mechaniczne