TAŚMY SPIRALNE

Spiralne 17

Taśmy spiralne

Taśma spiralna jest "matką wszystkich taśm metalowych" i ma praktycznie nieskończoną liczbę wersji i aplikacji, od super-silnych (dla ciężkich ładunków na dużych szerokościach lub bardzo gorących produktów) do taśm o bardzo gęstych splotach dla małych produktów, lub luźnych produktów wymagających stabilnego podparcia.

Spiralne 18  

Wersje                                                                 

Taśmy spiralne można podzielić na trzy główne

grupy:  

- bez drutu poprzecznego

- z prętem poprzecznym prostym

- z prętem poprzecznym karbowanym

 

Podstawowe typy taśm spiralnych

Spiralne 121     Spiralne 3     Spiralne 150     Spiralne 7

                    Typ GS                                      Typ RS                                   Typ RR                                        Typ CB

 

 

Spiralne 160     Spiralne 110     Spiralne 100

                    Typ Z                                     Typ HA                                         Typ SP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykończenie boku

Spiralne 3     Spiralne 121     Spiralne 150     

Zapętlone krawędzie   Spawane krawędzie    Wyposażone w łańcuchy

 

Spiralne 21